ÎNCHIS

Za manje od 2 sata
od većine evropskih gradova

  • 2h10 od Pariza
  • 45min od Rima
  • 2h od Londona
  • 2h30 od Moskve
  • 1h od Atine
  • 1h40 od Frankfurta
  • 1h od Milana
  • 1h10 od Beča
  • 1h10 od Ciriha

Lako dostupan od
glavnog grada

Od aerodroma Podgorica , do OBEROI Skadarsko jezero možete stići:

Putem ili brodom:

nakon 15 minuta putem do od mesta ukrcavanja, 10 minuta brodom do marine Oberoi Skadarsko jezero. Put traje 25 minuta.

Autoputem od prijestonice
Preko planina, put traje 40 minuta.