ÎNCHIS

Jedinstveno i ekskluzivno okruženje:

Otkriti vile na ovoj neprevaziđenoj lokaciji, aktivno zaštićenoj od masovnog turizma, posebna je privilegija. To znači da su ovih 30 hotelskih vila prve i posljednje koje će se graditi unutar parka Skadarsko jezero.

Ako su ove vile biul emoguće i tako zaštićenoj prirodi, onda su iste napravljene s malim utjecajem na prirodnu okolinu, poštujući harmoniju prirode u okruženju.Pokrivajući oblast od oko 520 m², one sve imaju privatni bazen i vrlo su moderne.

Oberoi Skadarsko jezero vam nudi 2 tipa ekskluzivnih hotelskih vila:

Vile
« Na brdu »

Postavljene na padini, na 2 nivoa, podijeljene su na 3 glavna dijela prema svojoj lokaciji na padini.
Vile na sredini padine nakon kosine zemljišta i adaptirane prema padini su u kaskadama i teresama od drveta, kamena i zelenila. Organizovane su u učaurenu grupu na padini, tako kao da prirodno zemljište nastavlja svoj put unutar vile.

Prizemlje

1. sprat

Vile « na ivici vode »

Vile uz vodu su postavljene toliko blizu obali i organizovane sa unutrašnjim dvorištem. Bazen je postavljen u srcu kuće i nudi vizuelno proširenje jezera, kao da vila hoće da utone u jezero i priča s njim, privilegovan odnos, skoro intiman.

Prizemlje

1. sprat

Želite li više informacija
o
hotelskim vilama Oberoi Skadarsko jezero?