ÎNCHIS

Uzvišeno i očaravajuće
mijesto

Ugniježđeno na jugu Crne Gore, u potpuno djevičanskoj izuzetnoj prirodi, Nacionalni park Skadarsko jezero je jedinstveno mijesto koje nudi bogatstvo pejzaža i ljepote koja oduzima dah.

Ne možemo ostati hladni na ovaj region koji je još povijerljiv i zaštićen od masovnog turizma kada se otkrije po prvi puta.

Crna Gora

Park,

skupina planina i dolina koje se prostiru na oko 400 km ² je pokriveno šumama, močvarama, i potocima. Postoje i mala sela do kojih se može doći by vijugavim stazama, srce bujne i netaknute prirode.

Skadarsko jezero,

je u centralnom dijelu parka i najveće je na balkanskom poluostrvu. Njegova površina je izmjeđu 370 i 530 km ² u zavisnosti od nivoa vode i godišnjih doba. Često pokriveno lokvanjima koje mu je i napravilo uglijed, ono je važan korak na putu ptica sjelica.